Klubi liikmeks saavad astuda füüsilised isikud, kes

–  tunnistavad ja täidavad Saaremaa Golfiklubi põhikirja ning Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews poolt
kehtestatud golfireegleid

–   osalevad aktiivselt Klubi tegevuses ning tasuvad  ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu

–  täiskasvanud liikme ühekordne sisseastumismaks on 10 € ja aastamaks 90 €.

–  noorliikme vanuses 19-23 aastat ühekordne sisseastumismaks 10 € ja aastamaks 50 €

–  juuniori  vanuses alla 19 aasta ühekordne sisseastumismaks 10 € ja aastamaks 25 €.

– liikmestaatuse muutmine (avalduse alusel) 10 €.

Maks tasutakse hiljemalt jooksva aasta 1. aprilliks

Saaremaa Golfiklubi arvele nr. EE122200221041511955

SWIFT:HABAEE2X

Klubi liikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus. Klubi juhatus otsustab ühe kuu jooksul avalduse saamisest arvates uue liikme vastuvõtmise või
vastuvõtmisest keeldumise ning saadab vastava otsuse avalduse esitajale avalduses näidatud meiliaadressil.

Saaremaa Golfiklubi liikmeks astumiseks palun täitke liikmeks astumise avaldus.

Avalduse palume tuua või postitada Merikotka 35, Kuressaare 93810, Saaremaa
või saata e-mailiga klubi sekretärile klubi@saaregolf.ee.

 

Lisainfo: Tiiu Jõgi
Saaremaa Golfiklubi sekretär
klubi@saaregolf.ee