Kuressaares, 3. oktoobril 2017

K U T S E
Saaremaa Golfiklubi korralisele üldkoosolekule

Austatud Saaremaa Golfiklubi liige,

Põhikirja punktide 4.4, 4.5.3, 4.5.4 ja 4.5.5 alusel on Saaremaa Golfiklubi juhatusel au paluda Teid osalema Saaremaa Golfiklubi korralisel üldkoosolekul.

Aeg ja koht
04.novembril 2017 algusega kell 18:00 klubihoones Merikotka 35, Kuressaare.

Päevakord
1. Juhatuse valimine aastateks 2018 ja 2019.
2. Presidendi valimine aastateks 2018 ja 2019.
3. 2017 aasta hooaja esialgsete tulemuste tutvustus.
4. Muud küsimused.

Juhatuse nimel
Kaupo Pastak
Saaremaa Golfiklubi president