KINNITATUD

Saaremaa Golfiklubi juhatuse 19.04.2012 otsusega

EDS märkimise protseduur Saaremaa Golfiklubis

1.  Kõik mängijad, kes soovivad mängida HCP väärilist tulemust läbi EDS (Extra Day Score) ringi, peavad sellest
eelnevalt informeerima Saaremaa Golfi caddimasterit kas suuliselt, telefoni +372 45 33502 või e-maili booking@saaregolf.ee teel. See nõue kehtib
nii koduklubis Saaremaal, kui ka teistel Eesti ja välismaa väljakutel mängides.

2. Lisaks soovile mängida EDS ring tuleb caddiemasterit informeerida järgnevast:

– mängija nimi
– väljaku nimi (juhul kui ei mängita Saaremaal)
– kuupäev ja stardiaeg
– kas mängitakse 9 või 18 rada.
3. Koduväljakul mängides tuleb korrektselt täidetud tulemuskaart tagastada koheselt pärast mänguringi caddimasterisse, hilise ringi puhul postitada
väljaku postkasti hooldushoone seinal. Juhul kui mängija ei tagasta tulemuskaarti, siis tema HCP tõuseb automaatselt 0,1 punkti (5-ndas HCP kategoorias, mis on
vahemikus 26,5-36,0 – tõuseb 0,2 punkti).

4. Teistes Eesti klubides (samuti välismaal) mängides on Teil kohustus tagastada oma tulemuskaart Saaremaa Golfi caddiemasterisse hiljemalt 2 nädala
jooksul mänguringi toimumisest. Talvekuudel, kui caddiemaster on suletud, tuleb tulemuskaart tagastada klubisse.

5. EDS tulemused märgib ja salvestab Saaremaa Golfi caddiemaster EDS Record sheeti.