Tere tulemast Saare Golfikeskusesse!

Palun tutvu kodukorraga siin
Saare Golfi score card’i leiad siit
Meeste slope tabeli leiad siit
Naiste slope tabeli leiad siit

Golfimäng pakub suurt naudingut. Selleks, et see võiks olla veel suurem, on hea meeles pidada, et Saare Golfikeskuse külastajad austavad traditsioonilist golfi etiketti ja kaasmängijaid. Sellest tulenevalt:

 • palume Teil kinni pidada broneeritud stardiajast
 • hoida sobivat mängutempot
 • jälgida, et Te ei sega endast kiiremaid mängijaid
 • mängida ohutult
 • Caddiemaster asub klubihoones aadressil Merikotka 35
 • Caddiemaster väljastab mängupiletid ja lubab mängijad väljakule

Olla kursis üldiste golfireeglitega ja golfietiketiga tähendab:

 • riietuda sobivalt
 • tasandada griinidel pallide kukkumisjäljed
 • paigata fairway`l oma löögijäljed ja rehitseda bunkrid
 • palli august välja võtmisel jääda augu servast piisavalt kaugele
 • tagastada golfikäru ja laenutatud varustus alati selle algsesse kohta
 • golfirajal kasutada mobiiltelefone vaid hädaolukorras

Mängides on kohustuslik järgida ajutisi kohalikke reegleid:

Käesolevad kohalikud reeglid ning võistlustingimused kehtivad kõikidel Saare Golfi korraldatavatel võistlustel.

Kui ei ole märgitud teisti, siis kohaldatakse kohalike reeglite rikkumise eest üldist karistust (raja kaotus rajamängus või kahe löögiline karistus löögimängus).

1. Trahvialad (Reegel 17)
a) Kui trahviala külgneb väljaku piiriga, siis trahviala piiriserv laieneb ja langeb kokku väljaku piiriga.

b)  Kui mängija pall leiti või on teada või põhimõtteliselt kindel, et pall peatus trahviala sees, siis võib trahviala piirist, mida pall viimati ületas, võtta vabastuse 1 trahvilöögiga ka trahviala vastas küljele vastavalt kohaliku reegli näidisele B-2.1.
Trahvialade juures asuvad kukutamisalad on lisavõimalus mängu jätkamiseks 1 trahvilöögiga. Kukutamisala on vabastuse võtmise ala. Pall tuleb kukutada kukutamisala sisse ja see peab jääma seisma kukutamisala sisse.

2. Ebaharilik väljaku seisukord (k.a. teisaldamatud takistused) (Reegel 16)

a) Remondiala

(1) Iga ala, mis on piiritletud valgete joontega

(2)  Iga kahjustatud ala (nt. põhjustatud sõiduki liikumisest), mis on kohtuniku poolt käsitletud kui ebaharilik

(3)  Kividega täidetud äravoolu kraavid.

b) Teisaldamatud takistused

(1)  Kui valgete joontega ala (remondiala) ja teisaldamatu takistus on omavahel seotud, siis käsitletakse seda ühe ebahariliku väljaku seisukorrana.

(2)  Kujundatud aiaalad ja kõik selle sees kasvav, mis on ümbritsetud teisaldamatu takistusega, käsitletakse ühe ebahariliku väljaku seisukorrana.

(4)  Teisaldamatud takistused, mis on griini lähedal. Kohalike reeglite näidis F-5 on kasutuses. Reegel on kasutuses juhul kui nii pall kui teisaldamatu takistus asuvad edenemisalal, mis on lõigatud feeri kõrguseks. Lisaks Reeglile 16.1a, teisaldamatu takistuse mõju eksisteerib ka juhul kui teisaldamatu takistus asub mängija mängujoonel mitte kaugemal kui 2 kepi pikkust griinist ja 2 kepi pikkust pallist.
Erand: Vabastust selle Kohaliku Reegli alusel ei saa kui mängija valib mängujoone, mis on selgelt ebamõistlik.

3.Ajutiselt teisaldamatud objektid

Kehtib Kohalike reeglite näidis F-23 koos võistluskomitee poolt tehtud muudatuste ja täiendustega täiendavatesse kohalikesse reeglitesse.

4.Mängu katkestamine (Reegel 5.7) 

Järgnevaid signaale kasutatakse mängu katkestamiseks ja jätkamiseks:
Kohene katkestamine läheneva ohu tõttu – 1 pikk signaal
Katkestamine mitte-ohtliku olukorra tõttu – 3 järjestikust signaali
Mängu jätkamine – 2 järjestikust signaali
Märkus: Kui mäng peatatakse läheneva ohu tõttu, siis suletakse viivitamatult ka kõik harjutusalad.

5.Harjutamine väljakul

Löögimängus ei tohi mängija kahe raja mängimise vahel sooritada ühtki harjutuslööki viimati mängitud raja puttamisgriinil ega selle lähedal.

6.Võistluskõlbulikkus

Mängija peab vastama võistlusjuhendis kirjeldatud tingimustele soo, vanuse, mängutaseme ja kodakondsuse kohta.

7.Tulemuskaartide tagastamine

Mängija tulemuskaart on ametlikult tagastatud kui mängija on lahkunud tulemuste sisestamise alast. Tavavõistluse korral caddiemasteri laua juurest.

8.Viigiliste olukordade lahendamine

Viigliste tulemuste lahendamine on kirjeldatud võistlusjuhendis.

9.Kädi

Kädi riietus ja jalanõud peavad vastama väljaku kehtestatud reeglitele. Jalanõud peavad olema sileda tallaga. Kädi tuleb eelnevalt võistluse komitee juures registreerida ja kädi peab võistluse jooksul kandma kädi vesti, kui see talle antakse.

10.Isikuandmete kaitse

Võistlusel osaleja annab nõusoleku enda filmimiseks, teleülekandes näitamiseks, pildistamiseks, isikutuvastuseks ning võistluse jooksul muul moel jäädvustamiseks. Võistluse korraldajal on õigus kasutada materjali võistluse ning korraldaja reklaamimiseks. Alaealiste mängijate puhul eeldab võistluse korraldaja lapsevanema nõusoleku olemasolu.

11.Antidoping

Saare Golf  lähtub võistluste korraldamisel puhta spordi väärtustest ja põhimõtetest, Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) koodeksist, Rahvusvahelise Golfi Föderatsiooni antidopingureeglitest ja Eesti dopinguvastastest reeglitest. Võistluste ettevalmistamisel ja läbiviimisel tehakse koostööd SA Eesti Antidopinguga, et võimaldada ladus võistluste sisene testimine.
Detailsem info: www.golf.ee/doping

Küsimusega pöörduge palun meie Caddiemaster`i poole.

Caddiemaster
Tel +372 4533 502
e-post booking[A]saaregolf.ee