Klubi liikmeks saavad astuda füüsilised isikud, kes

–  tunnistavad ja täidavad Saaremaa Golfiklubi põhikirja ning Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews poolt
kehtestatud golfireegleid

–   osalevad aktiivselt Klubi tegevuses ning tasuvad  ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu

–  täiskasvanud liikme ühekordne sisseastumismaks on 100 € ja aastamaks 70 €.

–  noorliikme vanuses 19-23 aastat ühekordne sisseastumismaks 50 € ja aastamaks 30 €

–  juuniori  vanuses alla 19 aasta ühekordne sisseastumismaks 10 € ja aastamaks samuti 10 €.

Maks tasutakse hiljemalt jooksva aasta 1. aprilliks

Saaremaa Golfiklubi arvele nr. 22 104 1511 955
IBAN:EE122200221041511955

SWIFT:HABAEE2X

Klubi liikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus. Klubi juhatus otsustab ühe kuu jooksul avalduse saamisest arvates uue liikme vastuvõtmise või
vastuvõtmisest keeldumise ning saadab vastava otsuse avalduse esitajale avalduses näidatud meiliaadressil.

Saaremaa Golfiklubi liikmeks astumiseks palun täitke liikmeks astumise avaldus.

Avalduse palume tuua või postitada Merikotka 22, Kuressaare 93810, Saaremaa
või saata e-mailiga klubi sekretärile klubi@saaregolf.ee.

 

Lisainfo: Aile Rahu
Saaremaa Golfiklubi sekretär
Tel: +372 53051702
klubi@saaregolf.ee