KUTSE Saaremaa Golfiklubi korralisele üldkoosolekule

Kuressaares, 28.märtsil 2017

K U T S E
Saaremaa Golfiklubi korralisele üldkoosolekule

Austatud Saaremaa Golfiklubi liige,
Põhikirja punktide 4.4, 4.5.3, 4.5.4 ja 4.5.5 alusel on Saaremaa Golfiklubi juhatusel au paluda Teid osalema Saaremaa Golfiklubi korralisel üldkoosolekul.

Aeg ja koht
29.04.2016 algusega kell 18:00 klubihoones Merikotka 35, Kuressaare.

Päevakord
1. 2016 aasta majandusaastaaruande kinnitamine.
2. 2017 aasta hooaja eelarve tutvustus.
3. Liikmemaksu suuruse määramine 2017 aasta hooajaks.
4. Muud küsimused.

2016.a. aastaaruanne ja 2017 aasta eelarve saadetakse eraldi failidena järgmise nädala lõpus täiendavalt
käesolevale kutsele.

Juhatuse nimel
Kaupo Pastak
Saaremaa Golfiklubi president