Kutse Saaremaa Golfiklubi korralisele üldkoosolekule

K U T S E

Saaremaa Golfiklubi korralisele üldkoosolekule

Austatud Saaremaa Golfiklubi liige,

Põhikirja punktide 4.1 ja 4.5 alusel on Saaremaa Golfiklubi juhatusel au paluda Teid osalema Saaremaa Golfiklubi korralisel üldkoosolekul.

Aeg

28.06.2013 algusega kell 19.00

Koht

Kuressaare golfiväljak

Päevakord

  1. 2012 majandusaasta aruande kinnitamine (aruanne koos revidendi aruandega ühes failis leiad SIIT).
  2. 2013 tegevuskava ja eelarve kinnitamine (projekti leiad SIIT ).
  3. Revidendi valimine 2013 majandusaastaks.
  4. Klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra kinnitamine 2014 ja järgnevateks aastateks.
  5. Muud küsimused.