19.05.2012 kell 12 toimub Saaremaa Golfiklubi erakorraline üldkoosolek.

Kuressaare, 03.mai 2012

K U T S E
Saaremaa Golfiklubi erakorralisele üldkoosolekule

Austatud Saaremaa Golfiklubi liige,

Põhikirja punktide 3.6.3, 4.4 ja 4.9 alusel on Saaremaa Golfiklubi juhatusel
au paluda Teid osalema Saaremaa Golfiklubi erakorralisel üldkoosolekul.

Aeg

19.05.2012 algusega kell 12.00

Koht

Merikotka 22, Kuressaare

Päevakord

1. Klubi põhikirja muutmine
2. Muud küsimused