TEADE_Aktsionäride korraline üldkoosolek

 

TEADE

Saaremaa Golfi AS, asukohaga Merikotka 22 Kuressaare, korralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks

5. aprill 2012

Vastavalt äriseadustiku §-dele 291 ja 294 ning Saaremaa Golfi AS-i põhikirjale, kutsun kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Saaremaa Golfi AS-i korraline üldkoosolek toimub 27. aprill 2012 aastal Saaremaa Golfi AS-i golfikeskuse hooldushoones Merikotka 22,
Kuressaare, algusega kell 14.00.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. Saaremaa Golfi AS-i 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine.

Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada 2011.a. majandusaasta aruanne.
2.Kasumi jaotamine.

Nõukogu teeb ettepaneku hääletada 2011. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide kasumi koosseisu.

3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine

Valitakse tagasiastumisavalduse esitanud nõukogu liikmete asemele uued nõukogu liikmed.

2011. a majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 23.04.2012 Saaremaa Golfi AS-i golfikeskuse hooldehoones Merikotka 22,
Kuressaares, selle eelnevalt kooskõlastades allakirjutanuga telefonil +372 53 051 702

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 20. aprill 2012 kell 23:59

Aile Rahu

Juhatuse liige

Saaremaa Golfi AS