Teade aktsionäridele

Saaremaa Golfi AS, asukohaga Merikotka 22 Kuressaare, korralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks

24 märts 2011
Vastavalt Äriseadustiku § 291 ja  § 294 ning Saaremaa Golfi AS põhikirjale, kutsun kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku. Saaremaa Golfi AS korraline üldkoosolek toimub 15. aprill 2011 aastal Kuressaare linnavalitsuse suures saalis,Tallinna 10, Kuressaare, algusega kell 14.00.
Korralise üldkoosoleku päevakord:
1.Saaremaa Golfi AS 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada 2010.a. majandusaasta aruanne.
2.Kasumi jaotamine
Nõukogu teeb ettepaneku hääletada 2010.a. majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide kasumi koosseisu.
3. Aktsiakapitali ümberarvestamise eurodeks
4. Muud küsimused
2010.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda Saaremaa Golfi AS golfikeskuse hooldehoones asukohas Merikotka 22, Kuressaare, sellest eelnevalt kooskõlastades allakirjutanuga telefonil +372 53 005 027

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 8. aprill 2011 kell 23:59

Torel Neider

Saaremaa Golfi AS
Juhatuse liige